koppeling AFAS Profit & Microsoft Azure & Power BI

De eerdere posts waren gericht op het live (of near live) ontsluiten van data uit AFAS Profit naar een Power BI rapport. Alhoewel dit erg goed werkt voor rapporten waarbij de data zo live mogelijk moet zijn is het niet de beste optie als performance belangrijker is dan de meest actuele data. Zeker in de gevallen waarbij je de data maar eens per dag of nog minder hoeft te verversen.

Voor dit scenario maken we van de volgende diensten gebruikt:

 • AFAS Profit (on-prem of AFAS Online)
 • Azure Automation
 • Azure (Blob) Storage
 • Microsoft Power BI

De kosten van de Azure storage zijn afhankelijk van het gebruik, maar normaal gezien zouden we het over maximaal enkele euro’s per maand moeten hebben. De precieze kosten van Azure Blob Storage vind je eventueel hier (https://azure.microsoft.com/nl-nl/pricing/details/storage/blobs/)

Het stappenplan bevat de volgende onderdelen:

 • Aanmaken getconnectoren AFAS Profit
 • Aanmaken app-connector AFAS Profit en genereren token
 • Aanmaken Azure Automation instance
 • Aanmaken Azure Blob Storage
 • Invoeren Automation Runbook
 • Koppelen Power BI rapport

Aanmaken getconnectoren AFAS Profit

Binnen AFAS Profit kan je middels het aanmaken van een getconnector data buiten het pakket beschikbaar stellen. Deze connector is na het uitvoeren van de volgende stap vai de REST API beschikbaar.

De belangrijkste keuze die je in deze stap moet maken (naast de te ontsluiten velden natuurlijk) is waar je de filtering van de data uit wil voeren. Het is altijd een goed idee om niet meer data beschikbaar te stellen dan strikt noodzakelijk. Het heeft dan ook mijn persoonlijke voorkeur om filters waarvan je zeker weet dat die nooit veranderen aan de Profit kant in te regelen en alle overige filters af te handelen in de scripts die de data ophalen (of Power BI zelf).

Hoe je een getconnector in AFAS Profit aanmaakt vind je hier. (https://help.afas.nl/help/NL/SE/App_Cnr_XML_Get_Build.htm)

Aanmaken app-connector AFAS Profit en genereren token

De getconnectoren die we in de vorige stap aangemaakt hebben moeten nu nog naar buiten toe bescchikbaar gesteld worden. In de onderstaande twee stukken heb ik uitgewerkt hoe je de connectoren kan toevoegen aan een App connector en hoe je de autorisatie tokens klaar kan maken voor gebruik:

Normaal gezien gebruik ik een systeem gebruiker (Binnen AFAS Profit) en een specifieke groep van connectoren zodat ik de autorisatie van deze user middels groep autorisatie in kan regelen.

Alle get-connectoren die je mee neemt in de app connector zullen worden gedownload. Je kan de lijst later dus ook nog uitbreiden. Als je de lijst wil inkrimpen zal je handmatig de json’s van de verwijderde connectoren moeten verwijderen uit je blob-storage.

Aanmaken Azure Automation instance

Tot dusver hebben we nog niets gedaan dat we in eerdere stappen niet ook al gedaan hebben. Voor de volgende stappen moeten we in de Azure omgeving een aantal dingen voorbereiden. Je kan als je nog geen account hebt via https://portal.azure.com een nieuw account aanmaken. De kosten van de onderdelen die we inzetten zijn we erg afhankelijk van hoeveel data we opslaan, maar normaal gezien zou het maar een paar euro per maand moeten zijn.

In de Azure portal kan je zoeken naar “Azure Automation” je krijgt dan een optie om een Azure Automation Acocunt aan te maaken, als je dat onderdeel opent krijg je een beeld zoals hier onder:

Azure Automation menu

Klik hier op “Add” om een nieuwe Azure Automation Instance aan te maken. Je krijgt een venster zoals hier onder te zien:

Azure Automation Account aanmaken

Je moet de instance een naam geven en eventueel aan een bestaande resource group koppelen, als je die nog niet hebt kan je die ook meteen even aanmaken. Tot slot moet je een regio kiezen, qua functionaliteit maakt het niet uit, maar het is sterk aan te raden om de dichtstbijzijnde regio te kiezen. In ons geval dus West Europa.

Als alles goed gegaan is krijg je uiteindelijk een venster zoals dit te zien:

Azure Automation overview

Om er voor te zorgen dat je alle acties uit kan voeren is het noodzakelijk om te zorgen dat de juiste modules geactiveerd zijn (via de modules knop kan je de lijst aanpassen). In ons geval is dit de lijst die we gebruiken:

Azure Automation Modules

Dit zijn er iets meer dan strikt noodzakelijk voor dit artikel maar dat is verder geen probleem. Let er wel op dat je deze modules af en toe zal moeten updaten.

Het aanmaken van het Automation Account kan even duren, je kan onderstussen aan de slag met de volgende stap, we maken het Automation Account verderop af.

Vanuit hier kunnen we verder met de voorbereidingen en gaan we een Storage account aanmaken.

Aanmaken Azure Blob Storage

In tegenstelling tot de directe koppelingen waar ik eerder over schreef maken we nu een tussenstap door de data in Azure Blob Storage te zetten. Dat komt de performance ten goede en bied ook een aanzienlijk aantal extra mogelijkheden als we meer met de data zouden willen doen.

Op de Azure portal zoeken we naar “Storage Acocunts”. Als je daar op klikt krijg je een overzicht met de bestaande storage accounts. Indien nodig kan je nu zelf een nieuw acocunt aanmaken door op “Add” te klikken

Microsoft Azure Storage Accounts

Over de gevraagde velden in, normaal gezien staat alles goed, let wel op de regio waar je het storage account aanmaakt. Voor de beste performance houd je deze in dezelfde regio als je automation account.

Microsoft Azure Storage account aanmaken

Als het aanmaken gelukt is kan je de nieuw aangemaakte resource openen:

Micorosoft Azure Storage Account overview

Kies hier voor “Blob” om de container aan te maken waar we de JSON files die uit de AFAS Profit connector komen op gaan slaan.

Microsoft Storage Blob aanmaken

Tot slot hebben we nog twee zaken nodig uit ons Azure Storage account. Allereerst hebben we het access token nodig. Deze kan je vinden door op de Azure Storage Acocunt overview pagina in het menu op “Access Keys” te klikken en key 1 of 2 te kopiëren.

Azure Storage acces keys

Vervolgens hebben we de URL nodig waarop je Blob beschikbaar is. Open daarvoor vanuit  de Azure Storage Acocunt overview pagina het “Blobs” menu en open daar de Blob die we net aangemaakt hebben. Open daar vervolgens de properties en kopier de URL.

Microsoft Azure Storage Blob url

Invoeren Automation Runbook

De eerste stap die we moeten zetten in het Azure Automation account is het aanmaken van een runbook voor het draaien van het script. Ga hiervoor naar het runbook menu:

Azure Automation Runbook

Mogelijk staan hier een aantal voorbeeldscripts, die kan je verwijderen om het beeld wat overzichtelijker te maken. Vervolgens klik je op de “nieuw” knop, en vul je de velden in. De naam die je het script geeft is niet zo van belang, maar zorg er voor dat “type” op “Powershell” staat:

Azure Automation aanmaken runbook

Vervolgens kan je het runbook bewerken om het script toe te voegen. Het script heb ik onder aan deze post staan en nog even toegelicht.

Azure Automation Runbook bewerken

Wanneer je de code ingevoerd hebt kan je op “Publish” drukken, er is ook een save knop, maar het script draait altijd de laatste versie die gepubliceerd is, dus zeker voor de eerste keer opslaan is het van belang om “Publish” te gebruiken.

Je kan nu terug gaan naar het runbook overzicht zoals hier onder, als je op het script klikt ga je na de status pagina van dat script/runbook. Als je hier op “run” drukt zal het script in de wachtrij gezet worden, je gaat dan naar een status pagina waar je de “job” kan bekijken.

Azure Automation Runbook overzicht
Azure Automation Job status

Als alles goed gegaan is zal de job naar completed springen en zie je geen errors. (mogelijk moet je even op refresh drukken). Je kan ondertussen ook de blob storage opnieuw openen en controleren of de files daar verschenen zijn.

Tot slot willen we nog een schema toevoegen om het script/runbook periodiek te draaien. Je kan in de runbook op “Schedule” klikken:

Azure Automation Scheduling

Als je hier de stappen volgt kan je een script toevoegen dat bijvoorbeeld ieder uur of iedere dag draait:

Azure Automation Schedule aanmaken

Script

Je vind de code van het script hier (op Github, https://github.com/HermanRonk/ProfitExportToAzureBlob ), de nummers hier onder verwijzen naar de verschillende blokken in dat script.

 1. In het eerste blok worden de inloggegevens voor de Profit omgeving vastgelegd. En de header opgebouwd
 2. Hier worden de Variabelen voor het Azure Storage account vastgelegd.
 3. Hier maken we verbinding met de Azure Storage omgeving
 4. Hier halen we eerst de lijst met geautoriseerde connectoren op en vervolgens loopen we door deze connectoren heen. Voor iedere connector wordt een JSON file naar de storage geschreven.

Koppelen Power BI rapport

Het koppelen van de databron werkt niet helemaal intuitief, het is dus zaak om deze stappen goed te volgen.

Open de Power BI client en begin een nieuw rapport

 • Kies voor een nieuwe gegevensbron, gebruik eventueel het zoekveld en zoek naar Azure Blob
Power BI Gegevensbron toevoegen
 • Je krijgt vervolgens een veld waar je het adres van de Azure Blob in kan voeren. Je vind dit adres op de properties pagina van de Storage Blob in Azure.
Power BI gegevensbron URL
 • In het volgende veld moet je de “Key” van het storage account invoeren. Je vind deze “Key” op de “access keys” pagina van het storage account (dus 1 niveau hoger dan de Storage Blob).
Power BI Blob Accountsleutel
 • Je krijgt vervolgens een pagina te zien met alle beschikbare files op de Blob, je mag hier op laden klikken
Power BI Tabel
 • Als je vervolgens de Query Editor opent zie je een aantal regels, klik in de eerste regel op “Binary”
Power BI Tabel
 • In het volgende venster zie je weer een aantal regels, klik hier op “List”
Power BI List
 • In de nieuwe weergave mag je in het ribbon op de “Naar tabel” knop drukken
Power BI convert to table
 • Vervolgens kan je op de onderstaande knop drukken om de tabel om te zetten in alle kolommen.
Power BI Expand
 • Selecteer hier de kolommen die je wil gebruiken.
Power BI Kolommen selecteren

Je kan deze stappen herhalen voor iedere JSON / Connector die je in je rapportage wil gebruiken. Om de eerste stappen wat te versnellen kan je eventuele in de advanced editor de code die je heb na stap 4 kopieren en als nieuwe query plakken. Dat scheel eventueel wat handwerk.

Als je deze stappen doorlopen hebt is de data “live” beschikbaar in Power BI. Afhankelijk van de refresh die je in Azure Automation hebt ingesteld zal de data periodiek worden bijgewerkt. Als je de rapportage open hebt staan kan je op “Refresh” drukken om de nieuwe data op te halen.

Tot slot

Als je de bovenstaande stappen gevolgd heb zal alles normaal gezien naar behoren moeten werken. Er is dan wel nog ruimte voor verbetering, maar om het voorbeeld een beetje overzichtelijk te houden heb ik het hier bij gehouden. De eerste stap die eigenlijk nog gezet moet worden is het het gebruiken van de Azure Credential Store in je Azure Automation account, dat voorkomt dat de autorisatie tokens zichtbaar in het script staan en is dus uiteindelijk een veiligere implementatie.

Verder kan je het versiebeheer en de uitrol van het script nog mooi inregelen in Azure Devops of Github, maar dat is een post voor later :).

AFAS Profit bijlagen exporteren (Powershell)

AFAS Profit bijlagen exporteren is in bulk helaas niet zo eenvoudig. Als je een keer een enkele bijlage uit een AFAS Profit dossier nodig hebt ga je eenvoudig in de applicatie naar het desbetreffende dossieritem en download je de bijlage. Maar wat als je nou van alle abonnementen uit één groep of administratie alle bijlages wil exporteren om deze in een andere applicatie in te lezen?

Dit leek me wel een mooie Powershell oefening en na enig uitstel ben ik er maar eens voor gaan zitten. Ik sla de voorbereidende stappen in AFAS Profit even over in deze post, maar ik zal verwijzen naar de bestaande instructies voor die stappen.

Wat gaan we doen?

Doel: Alle bijlages uit de abonnementsdossiers opslaan buiten AFAS Profit. Per abonnement maken we een map aan en daar worden alle bijlages die bij dat abonnement gevonden worden opgeslagen.

Stappenplan:

 1. Connectoren aanmaken in AFAS Profit
 2. Connectoren autoriseren in AFAS Profit
 3. Powershell script maken met een aantal functies:
 4. Draaien export

Stap 1 en 2 ga ik nu niet al te veel tijd aan besteden, als je de instructies volgt die hier staan moet je hier wel uit komen, als je geen idee hebt hoe dat werkt kan je het beste mij of een consultant even een berichtje sturen 🙂

Wel heb ik de twee getconnectoren die ik in dit voorbeeld gebruik hier staan zodat je deze kan gebruiken en/of aanpassen. (zip)

Powershell

Zoals aangegeven gaan we het exporteren van de files doen middels Powershell en de AFAS Profit getconnectoren. In dit geval heb ik Powershell 6.2 gebruikt in verband met een Invoke-RestMethod functionaliteit.

Het script is opgebouwd uit een aantal functies die ik vervolgens aanroep in een runner die de daadwerkelijke uitvoering doet. Onderaan staat een linkje naar de hele file, maar ik loop hier even door de scriptblokken heen, ik heb overal de url en autorisatie tokens aangepast:

Functie: ProfitAuthorisatie

function ProfitAuthorisatie {
  # Bouw de autorisatie header voor AFAS Profit
  $token = '<token><version>1</version><data>****</data></token>'
  $encodedToken = [System.Convert]::ToBase64String([System.Text.Encoding]::ASCII.GetBytes($token))
  $authValue = "AfasToken $encodedToken"
  $Headers = @{
    Authorization = $authValue
  }
  $Headers
  return
}

Deze functie bouwt de autorisatie header op die we nodig hebben voor het aanroepen van de REST API van AFAS Profit. Deze code wordt een aantal keer aangeroepen in de komende functies. Vergeet niet je eigen Autorisatie token in te voeren.

Functie: GetAbo

function GetAbo {
  param (
    [int32]$administratie
  )
  # Definieer de URL voor de Profit omgeving
  $url = 'https://****/profitrestservices/connectors/DossierBijlagen?filterfieldids=AdministratieAbo%3BAdministratieProject&filtervalues=' + $administratie + '%3B' + $administratie + '&operatortypes=1%3B1&skip=-1&take=200'
  # Connect and retrieve the table
  $auth = ProfitAuthorisatie
  ((Invoke-WebRequest -Uri $url -UseBasicParsing -Headers $auth).content | ConvertFrom-Json).Rows
}

Deze functie haalt een lijst op van alle abonnementen die dossieritems hebben. Ik haal direct ook de verschillende dossieritem ID’s op die ik later nodig heb om de bijlagen op te sporen. De functie heeft een parameter nodig om te kunnen werken, dit is de administratiecode waarvan je de abonnementen op wil halen. Je geeft deze code als parameter mee wanneer je het uiteindelijke script aanroept.

Functie: GetBijlagen

function GetBijlagen {
  param (
    [int32]$DossieritemID
  )
  # Definieer de URL voor de Profit omgeving
  $url_dossier = 'https://****/profitrestservices/connectors/AbonnementenExport?filterfieldids=DossieritemID&filtervalues=' + $DossieritemID + '&operatortypes=1&skip=-1&take=-1'
  # Connect and retrieve the table
  $auth = ProfitAuthorisatie
  ((Invoke-WebRequest -Uri $url_dossier -UseBasicParsing -Headers $auth).content | ConvertFrom-Json).Rows
}

Deze functie heeft het ID van het dossieritem als input parameter nodig. Dit is een van de velden die als resultaat uit de GetAbo functie is gekomen. De reden dat we los de bijlagen op moeten halen is dat de GUID en de filename niet direct in het dossieritem beschikbaar zijn. Daar komt bij dat een enkel dossieritem weer meerdere bijlagen kan hebben. De output hier is een object/array met alle bijlages die beschikbaar zijn bij dit dossieritem.

Functie: DownloadBijlagen

function DownloadBijlagen {
  param (
    [string]$filename,
    [string]$guid,
    [string]$map,
    [string]$abo
  )

  # Definieer de URL voor de Profit omgeving
  $url_download = 'https://****/profitrestservices/fileconnector/' + $guid + '/' + $filename 
  # Connect and retrieve the table
  $auth = ProfitAuthorisatie
  $fileout = $map + '\' + $abo + '-' + $filename 
  $download_error = 0

  # Voorkomen dat we lege files wegschrijven omdat de download niet uitgevoerd kan worden.
  try {
    $tempfile = Invoke-RestMethod -Uri $url_download -Method Get -Headers $auth 
  }
  catch {
    Write-Host $_ -fore Red
    $download_error = 1
  }
  
  if ($download_error -eq 0) {
    $bytes = [System.Convert]::FromBase64String($tempfile.filedata)
    [IO.File]::WriteAllBytes($fileout, $bytes)
    Write-Host $filename "- Succesvol weggeschreven in" $fileout -ForegroundColor green
  } 
}

Op basis van de items in de lijst die uit GetBijlagen gekomen is kunnen we de files gaan downloaden. Je hebt sowieso de filename en de guid nodig om de fileconnector (subjectconnector) aan te kunnen roepen. Daarnaast geef ik de map mee waar we de file op gaan slaan en het abonnementsnummer (deze neem ik op in de filename, dit is wel een punt, het is niet uitgesloten dat dit dubbele bestanden op kan leveren, in ons geval komt dat niet voor, maar technisch zou je hier bestanden kunnen overschrijven).

In dit stukje code zit ook een error check, heel af en toe kan een file niet goed gedownload worden, dit leverde lege bestanden op. Om dat te voorkomen vang ik die error af (en meld dat in de output) en doe dan dus geen download.

Op dit moment levert dit wel nog lege mappen op als de enkele bijlage bij een abonnement niet goed gedownload kan worden, maar dat zou je simpel op kunnen lossen als dat een probleem is.

Functie: ScriptUitvoeren

function ScriptUitvoeren {
  param (
    [int32]$administratie
  )
  
  # Eerst Getabo
  $records = GetAbo $administratie

  # Per Abo dossieritems ophalen
  foreach ($record in $records) {
    
    # Map bepalen voor het eventueel opslaan van bijlagen
    $map = "C:\Exports\" + $record.Abonnement 

    # Bijlagenlijst per dossieritem maken
    $bijlagenlijst = GetBijlagen $record.DossieritemID

    # Als de map voor het abonnement nog niet bestaat deze aanmaken
    If (!(test-path $map) -And $bijlagenlijst.count -gt 0) {
      New-Item -ItemType Directory -Force -Path $map
    }

    # Per bijlage file downloaden
    foreach ($bijlage in $bijlagenlijst) {
      DownloadBijlagen $bijlage.Naam $bijlage.Bijlage $map $record.Abonnement
    }
  }
}

Dit is de functie die we aanroepen als we het script gaan draaien, je zou deze functie ook direct in de code aan kunnen roepen. Gezien ik het script per administratie wil kunnen draaien heb ik er voor gekozen om hem los aan te roepen. De functie heeft het administratienummer als parameter nodig.

In dit geval is de map waar we de bijlagen opslaan c:\exports\ maar daar kan je van maken wat je wil.

Je ziet in deze funtie dat alle eerdere functies stap voor stap opgeroepen worden en de output daarvan weer als input in een andere functie gestopt wordt. Er worden twee nested foreach loops gebruikt om door alle abonnementen en dossieritems heen te lopen.

Tot slot

Het script is zeker niet perfect, ik zou de lege mappen nog op kunnen ruimen en wat betere logging toe kunnen passen, maar voor ons doel was dit voldoende. Als je eventueel vragen hebt over het script kan je die in de comments stellen.

Het script is hier te downloaden en in te zien. Nadat je de ps1 file gedraaid hebt kan je met “ScriptUitvoeren #” het script starten (vervang # door het administratienummer).

Documenten

AFAS Profit: Analyses mailen

Op dit moment spendeer ik 90% van mijn werkuren aan onze (Detron) AFAS Profit inrichting. De afgelopen jaren hebben we delen van het bedrijf gesplitst, andere delen samengevoegd, en bovenal de werkwijze zoveel mogelijk geharmoniseerd. Nu die zaken langzaamaan minder van onze tijd kosten hebben we meer tijd om aan de kleinere projectjes te kunnen werken.

Zo was er al een tijdje de wens om analyses uit AFAS Profit te kunnen mailen naar een of meerdere gebruikers. Dat was voor mij een mooie gelegenheid om eens te kijken of ik behalve met AutoIT dit soort “problemen” ook op kan lossen met het native aanwezige Powershell (Windows servers). Gezien ik daar helemaal zo goed als geen ervaring mee heb was het vooral een aardig uitzoekwerk, maar op een kleine stap na is het me uiteindelijk gelukt om zo goed als het hele proces vanuit Powershell te realiseren.

Het alternatief zou overigens zijn om analyses te publiceren op InSite, maar gezien deze analyses voor een hele kleine groep gebruikers bedoeld zijn en ook maar een zeer beperkte houdbaarheid hebben is dit geen goede optie. Daarbij kan het ook zo zijn dat een deel van deze analyses als “snapshots” bewaard worden. Ook dat zou niet nodig moeten zijn, maar soms is het niet anders.

Het systeem bestaat uit een aantal delen:

 • Een analyse in AFAS Profit bepaald wie welke analyse wanneer gemaild moet krijgen. Deze lijst wordt bijgehouden door het functioneel beheer team.
 • Deel 1 in Powershell: Publiceren en interpreteren bovenstaande analyse. Deze analyse wordt opgeslagen als CSV en omvat alleen het overzichttabblad, min of meer een to-do lijst dus.
 • Deel 2 in Powershell: Check of er regels in de eerder genoemde analyse binnen het huidige tijdvak vallen, regels die niet aan die voorwaarden voldoen worden verder genegeerd

Hier had ik wel een kleine uitdaging, op zich is het bepalen of een regel in het tijdvak valt nog niet zo lastig:

ControleTijdvak

Alleen die laatste regel bracht wel een probleem met zich mee, hoe bepaald je nou of de huidige dag de laatste dag van de maand is? Het zoekwerk voor oplossingen bracht ook eigenlijk alleen maar opties met zich mee die veel complexer waren dan dat ik nodig had.

Uiteindelijk heb ik dat als volgt opgelost (de naam van de variabelen verraad het wel een beetje):

ControleLaatsteDag

Ik gebruik hier twee variabelen, één met de huidge maand, en de andere welke de maand van één dag later bevat. Als die niet gelijk zijn is vandaag dus de laatste dag van de maand. Overigens had ik deze vergelijking ook wel in één regel kunnen stoppen, maar dit vond ik voor nu zelf even overzichtelijker.

We gaan weer verder..

 • Deel 3 in Powershell / AFAS Profit: Regels die in het huidige tijdvak worden opgepakt, er wordt een batch file (jammer..) aangeroepen die via de commandline de desbetreffende analyse laat publiceren. Dit publiceren gebeurt overigens met een macro van 4 regels die toegevoegd moet worden aan de analyse. De macro:
Sub PublishAnalysis()
Dim fileName As String
ActiveWorkbook.SaveAs fileName:="C:Powershelltestanalyse.xlsx", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook
End Sub

De reden dat de macro PublishAnalysis heet heeft te maken met het feit dat ik het publiceren laat doen door AFAS Profit via de commandline, de publicatie wordt getriggerd via een batchfile en uitgevoerd door deze macro.

 • Deel 4 in Powershell: Na het genereren van de analyse (als .xlsx) wordt deze verstuurd naar het mailadres dat op de regel in de eerste analyse is ingevoerd.
 • Deel 5 in Powershell: Logging wordt bijgewerkt, als de log meer dan 2Mb groot is wordt deze opzij gezet, als er al oude logging aanwezig is wordt deze overschreven.

Op dit moment is het mogelijk om analyses te verzenden op een specifieke dag van de week, een specifieke dag van de maand, iedere dag, de laatste dag van de maand of tot slot de eerste dag van de maand. Dit lijkt me nu voldoende, maar gebruikers kennende is er vast nog een optie die ik nu nog niet bedacht heb ;).

De oplossing die ik nu geschreven heb zal qua efficientie nog wel het nodige te wensen over laten, maar het werk naar behoren. Ik heb nog wel een aantal wensen die ik in de komende tijd wil doorvoeren om vooral de kans op fouten bij de invoer te verkleinen. Daarnaast moet ik nog een filter maken die voorkomt dat we files proberen te mailen die groter zijn dan onze Exchange omgeving toelaat.

Mocht iemand interesse hebben in het script zie ik wel een berichtje verschijnen, als iemand nettere of andere oplossingen heeft hoor ik het natuurlijk ook graag . Verder is het voor mij zelf wel een mooie eerste echte ervaring met Powershell. Gezien dit een native systeem is zie ik wel wat voordelen die het waard maken om te gaan kijken of ik (een deel van ) de andere Profit koppelingen om kan zetten naar Powershell scripts. Deze worden nu over het algemeen ondersteund door AutoIT “applicaties” die ik in de afgelopen jaren gemaakt heb.