Mastodon Cloud Archives - HermanRonk.nl

Microsoft Power BI Gateway (Deel 2)

In de vorige post hebben we gekeken naar hoe we data uit Profit via de webconnectoren naar JSON files kunnen halen. Om deze files ook beschikbaar te maken in de cloud voor Power Bi kunnen we het beste gebruik maken van de Power Bi gateway. Hier onder vind je een instructie van hoe deze te installeren en configureren. De instructie is op basis van de documentatie van Microsoft die je hier vind.

Stap 1: Download Enterprise Gateway

Om de Gateway te kunnen downloaden moet je inloggen op Office.com en dan doorklikken naar de PowerBI omgeving.

Office 365 Power BIRechts bovenaan heb je een “download” knop, kies daar voor “Data Gateway”

Power BI Gateway

Je wordt vervolgens doorverwezen naar de download pagina, klik daar op de “Download Gateway” optie.

Download Power BI gateway

Stap 2: Installeer Enterprise Gateway

Na de download kan je de installer starten, als er al andere applicaties draaien op de server is het zeer waarschijnlijk dat aan alle requirements voldaan wordt voor de installatie.

Power BI Gateway installatie

Je krijgt de keuze voor twee types gateway, kies hier voor de aanbevolen optie en dus NIET voor de personal mode!

Power BI Gateway Installtie modusDruk op volgende tot de installatie daadwerkelijk start.

Stap 3: Koppel Gateway

Na de installatie moet deze gekoppeld worden. Het maakt in principe niet al te veel uit welke user hier gekoppeld wordt, maar:

Alleen deze user kan:

  • aanpassingen doen aan de configuratie van de gateway zelf
  • Logging exporteren

Verder:

  • Er wordt een recovery code aangemaakt waarmee we deze user kunnen omzeilen, bewaar deze goed
  • Je moet met deze user in kunnen loggen op Office.com en je hebt dus een volledige O365 licentie nodig!

Power BI Gateway user

Je zal vervolgens een pop-up krijgen voor je credentials.

Vervolgens moet je een keuze maken of je een oude gateway wil recoveren of dat je een nieuwe gaat installeren, in ons geval installeren we dus een nieuwe:

Power BI Gateway Nieuw of Recover

Geef de gateway een naam en voer de herstelsleutel in, bewaar deze goed, we hebben deze nodig als we de gateway ooit zouden willen migreren naar een nieuwe server.

Power BI Gateway Recovery Key en naam

Je krijgt vervolgens de instellingen te zien, deze staan goed, dus die kan je zo laten:

Power BI Gateway regio

Zet tot slot het vinkje voor het verzenden van de gebruikersgegevens nog even uit. Vervolgens is de installatie klaar.

Power BI Gateway installatie voltooid

Stap 4: Autoriseer Gateway

Tot slot moet de gateway nog geautoriseerd worden. Deze is op dit moment alleen beschikbaar voor de user die je bij de installatie hebt opgegeven.

Log als deze user in op Offic.com, ga naar de PowerBI pagina en kies deze keer voor de “Settings” knop en kies voor manage gateways

Power BI Gateway autorisatie

Klik vervolgens op administrators:

Power BI Gateway administrators

 

 

De rest van de configuratie vind plaats vanuit Power Bi zelf.

Office365 Integratie in je organisatie

Microsoft zet groot in op de acceptatie van Office365 binnen het bedrijfsleven en als ware techneuten hebben we ons lange tijd gefocust op hoe we dat technisch voor elkaar zouden krijgen. Hoe krijgen we de lokale omgeving geïntegreerd in de cloud oplossing van Microsoft en hoe gaan we de migratie naar de cloud vorm geven. Alhoewel hier op technisch vlak meer dan genoeg uitdagingen liggen waar veel van mijn collega’s ook mooie verhalen en ervaringen over kunnen delen ligt de grootste uitdaging misschien nog wel na de technische “implementatie” van Microsofst’s paradepaardje.

Een van de grote verschillen met hoe we gewent zijn om te werken is dat Microsoft probeert er op aan te sturen dat er zo min mogelijk data lokaal komt te staan. Idealiter open je vanuit de verschillende Office applicaties je files direct vanuit de Sharepoint (of de OneDrive of Groups lagen daar bovenop) je applicaties, ze gaan er dus min of meer vanuit dat je altijd online bent. Voor de gevallen dat je niet met het internet verbonden bent kan je de mappen en bestanden nog steeds lokaal synchroniseren, maar de kwaliteit van de OneDrive client die daarvoor gebruikt moet worden doet vermoeden dat ze dat liever niet zouden zien.

Data protection keyboardDit brengt meteen een grote uitdaging met zich mee ten opzichte van de meer traditionele IT. We hebben er jaren lang alles aan gedaan om al onze data binnen te houden, door te werken met centrale werkplekken in Citrix omgevingen en daarbuiten in zakelijke “containers”. Veel bedrijven zijn doodsbang voor het lekken van hun data en uitgerekend Microsoft zegt nu “Zet die data allemaal in de cloud, en dan maken wij het voor iedereen in je organisatie op elk van hun devices direct beschikbaar”. Dat is wel even schrikken als je beleid juist is dat je data niet naar buiten mag.

Toch biedt Microsoft meer dan genoeg tooling en middelen om veilig met je data om te kunnen gaan, we zullen hier alleen mee om moeten leren gaan. Daarbij zal voor de engineer die normaal alleen met de techniek om gaat ook een rol zijn weggelegd. De klant zal namelijk het vertrouwen moeten krijgen in deze nieuwe manier van werken, en dat vertrouwen zullen wij moeten onderbouwen. Om die rol te kunnen vervullen zal men de theoretische kennis die we hebben over dit onderwerp (DRM, Dataclassificatie enzovoorts).

En het is niet alleen de manier hoe we om gaan met onze data die zal veranderen, maar ook de snelheid waarmee nieuwe mogelijkheden aangeboden worden in onze werkwijzen zal gaan veranderen. Waar we voorheen in sommige gevallen bijna 10 jaar met eenzelfde software pakket konden blijven werken gaan we zien dat er aan de lopende band nieuwe aanpassingen aangebracht gaan worden aan de pakketten die we gebruiken. Van de ene op de andere dag kunnen er geheel nieuwe tools beschikbaar komen in de Office365 portal, wat moet je daar nou mee als organisatie? Enerzijds leuk al die nieuwe tools, maar hoe voorkom je dat je gebruikers de weg kwijt raken in dit doolhof?

Office365 Portal
Het aanbod aan apps is al groot, en zal zeker niet kleiner worden

En dan is dit nog maar het topje van de ijsberg, de nieuwe generatie medewerkers komt er aan en zij zijn wel gewend om snel te kunnen wisselen van applicaties en werkwijzes, dus we zullen er linksom of rechtsom onze draai in moeten gaan vinden.

Meer dan genoeg om over te schrijven dus, dit is de eerste post in een reeks waarbij ik op een aantal veranderingen in zal gaan die we in mijn optiek gaan meemaken in de manier hoe we werken en hoe we met onze data omgaan. Suggesties voor onderwerpen zijn uiteraard welkom :).

“Klant” beleving

Wanneer een product of een dienst commodity geworden is zal je als leverancier of producent moeten bedenken hoe je je product onderscheidend kan maken van de andere aanbieders. In veel gevallen zal men snel neigen naar het goedkoper maken van het product, maar dat gaat ten kosten van de inkomsten van de organisatie en zal uiteindelijk ook gevolgen hebben voor het innovatieve vermogen van het bedrijf.

Je hebt niet altijd een keuze, als je nu micro USB kabels maakt die kwalitatief in orde zijn kan je nog weinig doen om jezelf echt te onderscheiden van de andere aanbieders. Echter, zeker als je diensten levert is er vaak nog wel ruimte voor verbetering. Het daadwerkelijk centraal stellen van de klant en de beleving van die klant kan een wereld van verschil maken.

Bij deze gesprekken wordt er snel gedacht aan de retail, maar ook binnen bedrijven speelt dit proces meer en meer een rol. Zeker wanneer we het IT element binnen een organisatie kijken zien we dat daar een flinke verschuiving plaatsvind.

Waar in het verleden veel specifieke kennis nodig was voor het ondersteunen van een groot serverpark met allerlei maatwerkapplicaties zien we al jaren een verschuiving naar steeds meer gestandaardiseerde producten. Tot voor kort eigenlijk altijd nog on-premise, maar tegenwoordig zien we meer en meer een verschuiving naar cloud-based oplossingen. In deze gevallen wordt de (zo goed als) volledige backend door de leverancier zelf beheerd en verschuift de focus voor de IT afdeling naar het beheren van de werkplek van de desbetreffende gebruiker.

Deze verschuiving zal grote gevolgen hebben voor het traditionele beheer werk, waar in dat deel van de markt ook al de nodige klappen gevallen zijn omdat het standaardiseren van de gebruikte producten het aanbod van “specialisten” al aanzienlijk vergroot had (en de prijs dus onder druk heeft gezet). Als leverancier van IT kennis zal je dus moeten gaan kijken hoe je je kan onderscheiden. Natuurlijk speelt het kennisniveau van je medewerkers een grote rol, maar ook het sociale aspect gaat een veel grotere rol spelen.

Alhoewel IT tot op zekere hoogte altijd al gestuurd wordt vanuit de wensen vanuit de business gaan we zien dat dit in de toekomst alleen nog maar versterkt gaat worden. Met het beschikbaar komen van meer en meer informatie zien we dat organisaties gaan inspelen op de mogelijkheden die die data hun kan bieden. Het opslaan en het ontsluiten van al deze data is een markt die de komende jaren nog wel flink door zal groeien. Het beschikbaar stellen van de benodigde infrastructuur, of in het geval van de cloud, het ontsluiten van deze data, zal een grote uitdaging zijn waar nog meer dan genoeg werk te doen is.

Je zal als IT organisatie uit moeten vinden waar je je bedrijf wil positioneren, de markt voor traditioneel IT beheer zal krimpen, maar zaken als connectivity, end-point management en security gaan de komende tijd allen nog maar groeien. Als IT’er zou je de stap richting meer functioneel beheer, business intelligence of cloud specialist kunnen maken, maar in alle gevallen lijkt het me verstandig om je op zijn minst te verdiepen in automation en een of meerdere script talen. Daarnaast zal big data vanzelf op en manier invloed gaan hebben op je werkzaamheden, dus het kan geen kwaad om in ieder geval bekend te zijn met de ontwikkelingen op dat vlak.

Een ander interessante ontwikkeling vinden we op het gebied van endpoint management. Na een paar jaar de tendens gezien te hebben waarbij BYOD de te kiezen weg was zien we nu wel wat ontwikkelingen dat de nadelen van die aanpak misschien toch niet opwegen tegen de voordelen. Of in ieder geval op dit moment nog niet.

Het is in ieder geval een tijd waarin er een hoop aan het veranderen is binnen de IT dienstverlening, gezien iedereen zijn weg probeert te vinden zien we ook dat er een hoop nieuwe ontwikkelingen en technieken voorbij komen waarbij de een beter blijft hangen dan de ander.

Op deze site wil ik de nieuwe ontwikkelingen blijven volgen, ik doe dit vanuit mijn werk als Senior Consultant en Business Developer – Core skills bij Detron Detachering. Gericht op zowel de techniek als de meer sociale impact van deze ontwikkelingen.